ΤΗΝ ΠΑΤΗΣΕ ΤΕΛΙΚΑ Η ΤΟΥΡΚΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΕΡΠΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΡΗΤΑ Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΩΖΑΝΗΣ! Ντοκουμέντα

Την πάτησε κυριολεκτικά η Τουρκία, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από αποβίβαση αμερικανικών τροχοφόρων θωρακισμένων (Μ1117 Guardian) σε Σάμο (23) και Λέσβο (18),

Την πάτησε τελικά η Τουρκία, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από αποβίβαση αμερικανικών τροχοφόρων θωρακισμένων (Μ1117 Guardian) σε Σάμο (23) και Λέσβο (18), τα οποία είχαν δωθεί στον Ελληνικό Στρατό, διότι οι αεροφωτογραφίες της αποτελούν τεκμήρια των παράνομων τουρκικών υπερπτήσεων πάνω από ελληνικά νησιά, που απαγορεύει ρητά και η ίδια η Συνθήκη της Λωζάνης, όπως θα δούμε παρακάτω!


ΠΗΓΑΝ ΓΙΑ ΜΑΛΛΙ...

 
Ως γνωστόν, το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, επίσημο δεκανίκι της προπαγάνδας της Άγκυρας, δημοσίευσε (25-9-2022) δύο παράνομες αεροφωτογραφίες από αποβίβαση στρατιωτικών οχημάτων στα λιμάνια της Σάμου (πρώτη φωτογραφία) και της Λέσβου (δεύτερη), το διάστημα 18 έως 21 Σεπτεμβρίου 2022, κατηγορώντας την Ελλάδα για "στρατικοποίηση" των νησιών της και εμμέσως τις ΗΠΑ για συμμετοχή στην "στρατικοποίηση", τονίζοντας ότι η χώρα μας, βάση δήθεν των Συνθηκών (Λωζάνης), "δεν επιτρέπεται" να διαθέτει στρατιωτικές δυνάμεις στα εν λόγω νησιά!

Παράνομη αεροφωτογραφία του λιμανιού της Σάμου (18-9-2022)
Παράνομη αεροφωτογραφία του λιμανιού της Σάμου, με ημερομηνία και ώρα (18-9-2022)

Αντίθετα όμως, η Συνθήκη της Λωζάνης (24-7-1923), παρέχει απολύτως το δικαίωμα και στρατιωτικής παρουσίας και άμυνας, με εξαίρεση την εγκατάσταση ναυτική βάσης ή οχυρωματικού έργου, που και τα δυο όμως δεν έχουν κατασκευασθεί (παρακάτω παραθέτουμε το σχετικό άρθρο 14). 

 Διότι όμως βλέπουμε πεντακάθαρα στην φωτογραφία των Τούρκων, το ελληνικό πλοίο αποβιβάζει τα οχήματα σε πολιτικό λιμάνι και συγκεκριμένα στο τουριστικό λιμάνι των φεριμπότ της Μυτιλήνης και όχι σε κάποια "ναυτική βάση"! Και το αποδεικνύει η αντιπαράθεση της σύγχρονης δορυφορικής εικόνας, με την αεροφωτογραφία των Τούρκων!

Το τουριστικό λιμάνι της Μυτιλήνης

Το ίδιο συμβαίνει με το τουριστικό λιμάνι της Σάμου, στο Βαθύ, όπως αποδεικνύει και εδώ η αντιπαράθεση των φωτογραφιών.

Το τουριστικό λιμάνι της Σάμου

Επομένως, καμία παραβίαση Συνθηκών δεν έχει κάνει η Ελλάδα. Αντιθέτως, η Τουρκίαεκτός από το διεθνές δίκαιο, έχει παραβεί και το άρθρο 13 της Λωζάνης, το οποίο προβλέπει ρητά πως "η  η Οθωμανική Κυβέρνησις θα απαγορεύση εις την στρατιωτικήν αεροπλοΐαν αυτής να υπερίπταται των ρηθεισών νήσων" Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου και Ικαρίας! (το παραθέτουμε ολόκληρο παρακάτω)

Άρα, δια των αεροφωτογραφιών των τουρκικών UAV, έχουμε πλέον συνταρακτικές αποδείξεις, αδιάσειστα τεκμήρια της παράνομης υπερπτήσης αεροσκαφών της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας πάνω από τα ελληνικά νησιά Λέσβο και Σάμο, τις οποίες πρέπει να κορνιζάρουμε σε ΝΑΤΟ και ΟΗΕ, για να ξέρουν ποιος παραβιάζει και να διακηρύξουμε ταυτόχρονα ότι θα καταρρίπτουμε στο εξής αυτές τις ενοχλητικές τουρκικές "μύγες", όπως έχουμε κάθε δικαίωμα από Λωζάνη και Διεθνές Δίκαιο.

Επιπλέον η αποδεδειγμένη πια υπέρπτηση τουρκικών αεροσκαφών πάνω από ελληνικό έδαφος νησιών του Αιγαίου, μας υποχρεώνει σε αυτοάμυνα και ενίσχυση των δυνάμεών μας εκεί, ακριβώς για να διαφυλάξουμε την ασφάλειά τους, αφού υπερπτήσεις και απειλές, σημαίνουν πρόθεση ή προπαρασκευή καταλήψεώς τους...

Δηλαδή, όπως λέει η παροιμία, "πήγαν για μαλλί και βγήκαν κουρεμένοι"...ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΛΩΖΑΝΗΣ (24 Ιουλίου 1923)

Άρθρον 13
"Προς εξασφάλισιν της ειρήνης, η Ελληνική Κυβέρνησις υποχρεούται να τηρή εν ταις νήσοις Μυτιλήνη, Χίω, Σάμω και Ικαρία τα ακόλουθα μέτρα:

1. Αι ειρημέναι νήσοι δεν θα χρησιμοποιηθώσιν εις εγκατάστασιν ναυτικής βάσεως ή εις ανέγερσιν οχυρωματικού τίνος έργου.

2. Θα απαγορευθή εις την Ελληνικήν στρατιωτικήν αεροπλοΐαν να υπερίπταται του εδάφους της ακτής της Ανατολίας.

Αντιστοίχως, η Οθωμανική Κυβέρνησις θα απαγορεύση εις την στρατιωτικήν αεροπλοΐαν αυτής να υπερίπταται των ρηθεισών νήσων.

3. Αι ελληνικαι στρατιωτικαί δυνάμεις εν ταις ειρημέναις νήσοις θα περιορισθώσι εις τον συνήθη αριθμόν των δια την στρατιωτικήν υπηρεσίαν καλουμένων, οίτινες δύνανται να εκγυμνάζωνται επί τόπου, ως και εις δύναμιν χωροφυλακής και αστυνομίας ανάλογον προς την εφ’ ολοκλήρου του ελληνικού εδάφους υπάρχουσαν τοιαύτην.


Άρθρον 14
Αι νήσοι Ίμβρος και Τένεδος, παραμένουσαι υπό την τουρκικήν κυριαρχίαν, θα απολαύωσιν ειδικής διοικητικής οργανώσεως, αποτελούμενης εκ τοπικών στοιχείων και παρεχούσης πάσαν εγγύησιν εις τον μη μουσουλμανικόν ιθαγενή πληθυσμόν δι’ ό,τι αφορά εις την τοπικήν διοίκησιν και την προστασίαν των προσώπων και των περιουσιών.

Η διατήρησις της τάξεως θα εξασφαλίζηται εν αυταίς δι’ αστυνομίας στρατολογουμένης μεταξύ του ιθαγενούς πληθυσμούτη φροντίδι της ως άνω προβλεπομένης τοπικής διοικήσεως υπό τα διαταγάς της οποίας θα διατελή.

Αι συνομολογηθείσαι ή συνομολογηθησόμεναι μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας συμφωνίαι, αι αφορώσαι την ανταλλαγήν των Ελληνικών και τουρκικών πληθυσμών, δεν θα εφαρμοσθώσιν εις τους κατοίκους των νήσων Ίμβρου και Τενέδου.


Άρθρον 26
Η Τουρκία δηλοί από τούδε ότι αναγνωρίζει και αποδέχεται τα σύνορα της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Βουλγαρίας, της Ελλάδος, της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Ρουμανίας, του Σερβο-Κροατο-Σλοβενικού και του Τσεχοσλοβακικού Κράτους, ως ταύτα καθορίζονται ή θέλουσι καθορισθή υπό των προβλεπομένων εν άρθρω 25 Συνθηκών ή υπό πάσης συμπληρωματικής συμβάσεως".

ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ


Share on Instagram

ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ

20 χρόνια εθνικής και δημοσιογραφικής προσφοράς στον Ελληνισμό

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου