ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 12 ΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ! Τι προβλέπουν τα άρθρα - Σε ποιους παραχωρείται αλιεία στα νέα χωρικά μας ύδατα!

 

  Ανήμερα της επίσκεψης του Αλβανού Πρωθυπουργού Έντι Ράμα στην Ελλάδα (8-1-2021), από την χώρα του οποίου ασκείται έντονη και αδικαιολόγητη κριτική κατά των κυριαρχικών δικαίων και δικαιωμάτων μας (δείτε εδώ), η Κυβέρνηση Μητσοτάκη κατέθεσε στην Βουλή το Σχέδιο Νόμου για την επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια στο Ιόνιο, μέχρι το Ακρωτήριο Ταίναρο της Πελοποννήσου!

ΑΥΤΟΑΚΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΟ "ΚΑΛΗΜΕΡΑ"

 Και η παραπάνω επισήμανση έχει την σημασία της, καθώς σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Νομοσχεδίουτα πρόσθετα +6 ναυτικά μίλια χωρικών υδάτων, παραχωρούνται πλέον για αλιεία σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.! Νυν (π.χ. Ιταλία) και μέλλουσες (π.χ. Αλβανία)...

 Αυτή η παραχώρηση, που θα ρυθμίζεται διά υπουργικών αποφάσεων, ακυρώνει στην ουσία την επέκταση των χωρικών υδάτων, αφού αυτά θα τα εκμεταλλεύονται όλοι σχεδόν οι αλιευτικοί στόλοι της Ευρώπης!

 Το τρομακτικότερο είναι ότι δεν μιλάμε εδώ για ΑΟΖ, που αποτελεί κυριαρχικό δικαίωμα της χώρας, αλλά για χωρικά ύδατα, που αποτελούν εθνική κυριαρχία! Και η παραχώρηση οιουδήποτε μέρους και μορφής εθνικής κυριαρχίας, είναι εθνικό έγκλημα!

  Δηλαδή πηγαίνουμε σε άλλη μια παράβαση του Διεθνούς Δικαίου, ανοίγοντας "μαύρες τρύπες", που δεν θα μπορούμε να κλείσουμε, όταν θα τις απαιτεί έπειτα ανατολικά η Τουρκία! Ή θα τις επικαλείται νομικά, για να καταρρίψει επιχειρήματά μας, που μόνοι μας τα "λιμάρουμε" κάθε τόσο...

  Θυμίζουμε ότι η αρχή των "εκπτώσεων" έγινε με την ετεροβαρή Συμφωνία ΑΟΖ με την Ιταλία και συνεχίστηκε σε πολύ μεγαλύτερη και σοβαρότερη κλίμακα με την Αίγυπτο και παραχωρώντας θαλάσσιο χώρο και εξαιρώντας το ζωτικό Σύμπλεγμα Μεγίστης, όπως ακριβώς επιθυμούσε η Τουρκία...

 Τέλος υπογραμμίζουμε ότι με τις Συμφωνίες ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο, η Ελλάδα καταστρατήγησε τους περίφημους επιστημονικούς Χάρτες ΑΟΖ του Πανεπιστημίου της Σεβίλλης, με το ευρωπαϊκό και διεθνές κύρος τους, πριονίζοντας μόνη της το κλαδί που κάθεται...


ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ 12 ΜΙΛΙΩΝ

 Το κατατεθειμένο πια Νομοσχέδιο για την επέκταση στα 12 μίλια στο Ιόνιο, αρχικά με το άρθρο 1 καθορίζει την περιοχή, το πεδίο εφαρμογής και τονίζει με νόημα ότι η Ελλάδα επιφυλάσσεται για παρόμοια επέκταση και στις υπόλοιπες περιοχές της Επικράτειάς της:


Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής 

"1. Ο παρών νόμος εφαρμόζεται σε όλη τη θαλάσσια περιοχή από το βορειότερο σημείο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μέχρι το Ακρωτήριο Ταίναρο της Πελοποννήσου

Η ανωτέρω περιοχή περιλαμβάνει τις ηπειρωτικές ακτές της Ελληνικής Επικράτειας, καθώς και τα νησιά και τους βράχους της κατά το άρθρο 121 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών της 10ης Δεκεμβρίου 1982 για το Δίκαιο της Θάλασσας (ν. 2321/1995, Α' 136). 

2. Η Ελληνική Δημοκρατία επιφυλάσσεται για την άσκηση και στις λοιπές περιοχές της Επικράτειάς της των αντίστοιχων δικαιωμάτων της, όπως αυτά απορρέουν από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών της 10ης Δεκεμβρίου 1982 για το Δίκαιο της Θάλασσας (ν. 2321/1995), η οποία αποτυπώνει διεθνές εθιμικό δίκαιο". 

***

 Με το άρθρο 2, καθορίζεται στην συνέχεια το εύρος και των χωρικών υδάτων (αιγιαλίτιδα ζώνη) και του εναέριου χώρου ταυτόχρονα (που οφείλουν να ταυτίζονται απόλυτα όπως επισημαίνουμε ασταμάτητα από το 1995, ζητώντας την επέκταση όλων των χωρικών μας υδάτων από τα 6 στα 10 μίλια για να αποστομωθεί νομικά και να δεθεί πρακτικά η Τουρκία) πράγμα που θα δώσει όμως τώρα νέα λαβή στην Άγκυρα για ακόμη εντονότερη και προκλητικότερη αμφισβήτηση των 10 μιλίων εναερίου χώρου στο Αιγαίο, επικαλούμενη ακριβώς την ταύτιση χωρικών και εναερίου μας στο Ιόνιο:

Άρθρο 2 
Εύρος αιγιαλίτιδας ζώνης 


"1. Το εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης μετά του υπερκείμενου εναερίου χώρου στην περιοχή που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1 καθορίζεται στα δώδεκα (12) ναυτικά μίλια και υπολογίζεται από τις γραμμές βάσης των ακτών, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών κλεισίματος κόλπων και των ευθειών γραμμών βάσης

2. Ως γραμμή βάσης για τη μέτρηση του εύρους της αιγιαλίτιδας ζώνης, κατά την παρ. 1, χρησιμοποιείται η φυσική ακτογραμμή, με την επιφύλαξη του π.δ. 107/2020 (Α' 258)". 

***

  Με το άρθρο 3, εισάγονται αυτόματα σε όλη την εσωτερική νομοθεσία της Ελλάδας, για την εν λόγω περιοχή, τα 12 πλέον μίλια αιγιαλίτιδας ζώνης:

Άρθρο 3 
Εσωτερική νομοθεσία 

"Όπου στην εσωτερική νομοθεσία γίνεται αναφορά σε αιγιαλίτιδα ζώνη ή/και στο εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης, νοείται, ως προς την περιοχή της παρ. 1 του άρθρου 1, αιγιαλίτιδα ζώνη πλάτους δώδεκα (12) ναυτικών μιλιών". 

***

  Με το άρθρο 4, η επέκταση των χωρικών υδάτων αυτοακυρώνεται στην ουσία, αφού τα +6 ναυτικά μίλια παραχωρούνται για αλιεία στα ψαράδικα όλων των κρατών της Ε.Ε., παρότι αποτελούν όχι ΑΟΖ, αλλά εθνική κυριαρχία, συμπαγές και αδιάκοπο με την ξηρά "έδαφος":

Άρθρο 4 
Αλιεία από αλιευτικά σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 "Στη θαλάσσια περιοχή του άρθρου 1 και στα ύδατα της αιγιαλίτιδας ζώνης μεταξύ έξι (6) και δώδεκα (12) ναυτικών μιλιών μπορεί, κατά παρέκκλιση του άρθρου 32 του ν.δ. 420/1970, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 59 του ν. 2538/1997 (Α' 242), να επιτραπεί, σε προσωρινή βάση, με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και για όσο χρονικό διάστημα καθορίζεται στις αποφάσεις αυτές, η αλιεία στα αλιευτικά σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτά ορίζονται στο σημείο 5 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 1380/2013"...

   Ακολουθεί ολόκληρο το Σχέδιο Νόμου που κατατέθηκε στην Βουλή:


ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ
Share on Instagram

ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ

20 χρόνια εθνικής και δημοσιογραφικής προσφοράς στον Ελληνισμό

3 comments: