ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΥΡΑΣ - ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΜΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ! Βίντεο

 

 Ο γνωστός Γέροντας Γεώργιος Αλευράς του Ιερού Κελλίου Αγίας Τριάδας Προβάτας στο Άγιον Όρος, αποκαλύπτει τις άγνωστες τελευταίες στιγμές του γέροντά του Αγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτη, όπως τις έζησε δίπλα του, αρχικά στο Μήλεσι και έπειτα στο Περιβόλι της Παναγιάς το 1991!


ΟΙ ΣΥΜΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΤΥΠΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 Ένα από αυτά που έλεγε συνέχεια για κανά δύο μέρες ο Άγιος Πορφύριος ήταν το  "ιμάτιον έχεις αρχηγός ημών γενού" που κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει τι σήμαινε και έτσι ψάχνοντας τα πνευματικά του παιδιά βρήκαν ότι είναι κομμάτι από τον Ησαΐα και μάλιστα φοβερό, όπου ο Θεός προλέγει ότι εγκαταλείπει εξ αιτίας των αμαρτιών του τον λαό και θα λείψει έτσι κάθε δύναμη, κάθε σύνεση και όλα τα αγαθά, ακόμη και το νερό! Θα υπάρξει έλλειψη συνετών ηγετών, εισβολή εχθρών, καταστροφή και πείνα και εμφύλιος σπαραγμός! Τυχάρπαστοι νεαροί και απατεώνες τύρανοι θα κυβερνούν τον λαό χειροτερεύοντας τα πράγματα, ενώ η αμαρτία θα επιδεικνύεται αναίσχυντα και δημόσια, φτάνοντας στο σημείο να απομονώνουν τότε με εγκλεισμό (λοκντάουν;) όλως τους ενάρετους και ασυμβίβαστους!

 Παραθέτουμε την σχετική φοβερή περικοπή, που αποκωδικοποιεί την σημασία αυτού που έλεγε σαν σήμα συναγερμού ο Άγιος Πορφύριος "ιμάτιον έχεις αρχηγός ημών γενού", σε νεοελληνική απόδοση από το βιβλίο του Γέροντα Γεωργίου Αλευρά "Πνευματική Ολυμπιάδα", με δικούς μας υπότιτλους για την ορθότερη κατανόηση:


ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ, ΠΕΙΝΑ ΚΑΙ ΔΙΨΑ
"Ιδού λοιπόν, ο δεσπότης, ο Κύριος των δυνάμεων θα επιτρέψει να λείψει από την χώραν της Ιουδαίας και από την πόλιν της Ιερουσαλήμ κάθε δύναμις ανδρός και γυναικός, δύναμις και στήριγμα άρτου και ύδατος και όλων των απαραιτήτων βιοτικών αγαθών. Θα αφαιρέση κάθε γίγαντα και γενικώς κάθε ισχυρόν άνδρα, άνδρα εμπειροπόλεμον και δικαστήν και προφήτην και συνετόν και έμπειρον πρεσβύτην. Θα αφαιρέση κάθε στρατιωτικόν αρχηγόν μέχρι και πεντηκόνταρχον, κάθε αξιόλογον σύμβουλον και σοφόν αρχιτέκτονα και άνθρωπον, ο οποίος μετά συνέσεως θα ακούει την αλήθειαν. 


ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΑΡΟΥΣ ΑΠΕΙΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ - ΔΥΝΑΣΤΕΣ
Αντι δε αυτών θα επιτρέψη να καταλάβουν την αρχήν και να τεθούν επικεφαλής σας νεαροί άνδρες χωρίς πείραν, απατεώνες δε θα αναδειχθούν κύριοι και δυνάσται του λαού


ΑΝΑΡΧΙΑ
Τότε θα λείψει ο αμοιβαίος σεβασμός, ο λαός θα περιέλθει σε κατάστασιν συγχύσεως και αναρχίας.


ΕΜΦΥΛΙΟΣ
Ο ένας άνθρωπος θα επιπέση εναντίων του άλλου και κάθε άνθρωπος εναντίον του πλησίον του. Με αυθάδειαν θα συγκρουσθή το παιδίον προν τον γέροντα, και ο ανέντιμος προς τον έντιμο και ευϋπόληπτον. 


ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΧΗΓΩΝ
 Εξ’ αιτίας της αναρχίας αυτής και δια την έλλειψην συνετών αρχηγών και βιοτικών αγαθών, θα κρατή από το ένδυμα κάθε άνθρωπος τον πρώτο τυχόντα ομοεθνή του ή τον συγγενή του πατρός του, και θα λέγη «συ έχεις ένδυμα, δεν είσαι γυμνός όπως ημείς. Γίνε λοιπόν αρχηγός μας και η διατροφή μας ας είναι στα χέρια σου». 

Εκείνος κατά την φοβεράν αυτήν ημέραν θα απαντήση και θα ειπή: «δεν θα γίνω αρχηγός σας, διότι ούτε εις την ιδικήν μου οικίαν δεν υπάρχει άρτος ούτε άλλο ιμάτιον. Δεν θέλω και δεν ημπορώ να γίνω αρχηγός του λαού αυτού»


ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
 Αυτά ασφαλώς θα γίνουν, διότι η Ιερουσαλήμ θα έχει εγκαταλειφθή από τον Κύριον και θα έχει περιπέσει εις καταστροφήν, διότι αι γλώσσαι των κατοίκων της χώρας αυτής ελάλουν παράνομα και οι άνθρωποι εδεικνύοντο απειθείς προς τον Θεόν. Και τώρα ήλθεν ο καιρός να ταπεινωθεί το ψευδές μεγαλείον αυτών


ΑΝΑΙΣΧΥΝΤΙΑ - ΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ ΑΜΑΡΤΙΑΣ
Η αναισχυντία του προσώπου των εγείρεται μάρτυς κατηγορίας εναντίον αυτών. Διεκήρυξαν και παρουσίασαν αναισχύντως την αμαρτίαν αυτών, όπως άλλοτε οι κάτοικοι των Σοδόμων. Αλλοίμονον εις αυτούς, διότι έχουν σκεφθή και λάβει αποφάσεις πονηράς και κακάς, αι οποίαι εις τελευταίαν ανάλυσην θα εκσπάσουν εναντίον των. 


ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΕΝΑΡΕΤΩΝ (λοκντάουν)
Αυτοί είπαν: "Ας δέσωμεν και ας απομονώσωμεν έγκλειστον τον ενάρετον, διότι μας είναι δυσμεταχείριστος και εμπόδιον εις τον δρόμον μας". 

Δι’ αυτάς τας παρανομίας των θα γευθούν τα επίχειρα των κακών έργων των"!  (δείτε ολόκληρο το σχετικό κεφάλαιο 3 του Ησαΐα εδώ)ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

 Είναι λοιπόν πραγματικά συγκλονιστικά και φοβερά τα όσα προείδε ο Ησαΐας (766 - 686 π.Χ.) για τον Ισραήλ, τα οποία όμως αφορούν και τον νέο "Ισραήλ", τον ελληνικό λαό και το σήμερα, αφού με να το λέει συνέχεια  ο Άγιος Πορφύριος λίγο πριν φύγει "ιμάτιον έχεις αρχηγος γενού" δείχνει το πού θα καταντήσει η Ελλάδα και το ποιες συμφορές θα την χτυπήσουν, λόγω της τεράστιας παρόμοιας αμαρτίας και αμετανοησίας μας. Και πράγματι φτάσαμε ακόμη και στην αναίσχυντη δημόσια παρουσίαση των αμαρτιών των Σοδόμων, με περήφανες δημόσιες παρελάσεις, σαν ο Προφήτης να έβλεπε πριν 2.700 χρόνια το τι γίνεται τώρα στην χώρα μας!

 Γιατί δεν είναι μόνο η αμαρτία μας, αλλά και το ότι εμείς πάμε και ψηφίζουμε μόνοι μας τους ηγέτες και τα κόμματα που τα νομοθετούν και τα πολλαπλασιάζουν, συσωρεύοντας οργή Θεού στα κεφάλια μας!

Εκπληκτική είναι η ακρίβεια και του περί "νεαρών άπειρων άνδρών" που θα τεθούν επικεφαλείς διαλύοντας τα πάντα (παράβαλε Τσίπρα από ψευδοΑριστερά και Χρυσαυγίτες από ακροΔεξιά), ενώ γίνεται λόγος για ηγέτες απατεώνες και δυνάστες του λαού (παράβαλε Μνημόνια και φτωχοποίηση, Συμφωνία Πρεσπών, Λοκντάουν, Υποχρεωτικό Εμβολιασμό)

 Και έτσι όλα αυτά, με την έλλειψη της μετάνοιας, εξομολόγησης και επιστροφής μας, φωτογραφίζουν χιλιάδες χρόνια πριν το τι θα συμβεί και συμβαίνει ήδη και σε εμάς (ΕΟΚ, Σκοπιανό, Ευρώ, Μνημόνια, Φτώχεια, Ανεργία, Μεταναστευτικό, Ερντογάν, Κορωνοϊός), όλες τις σύγχρονες απανωτές συμφορές της Ελλάδας, από την πολιτική λειψανδρεία, την οικονομική καταστροφή και φτώχεια, ως την πείνα και τον κίνδυνο εμφυλίου, αλλά και την προετοιμαζόμενη εισβολή Τούρκων και σία, λόγω της ασέβειας του κόσμου και της άρσης της ευλογίας του Θεού από τον κάποτε ευσεβή λαό μας...

 Και οι ενάρετοι, οι αγωνιζόμενοι, οι αγωνιούντες, οι μετανοούντες, οι επιστρέφοντες και οι ασυμβίβαστοι, κατηγορούνται, διασύρονται, απομονώνονται και εγκλείονται (παράβαλε λοκντάουν, στέρηση μισθού, αποκλεισμό)

  Δείτε το βίντεο


ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ


Share on Instagram

ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ

20 χρόνια εθνικής και δημοσιογραφικής προσφοράς στον Ελληνισμό

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου