"ΒΟΜΒΑ" - ΤΟΥΣ ΑΦΟΡΙΣΕ ΕΠΕΙΔΗ ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΑΝ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ! Βίντεο


  
 Για το αντισυνταγματικό και αντιχριστιανικό κλείσιμο των Ναών την περίοδο του Πάσχα και την απαγόρευση της Θείας Κοινωνίας των πιστών, αφόρισε κατά κύριο λόγο τον Πρωθυπουργό, ο Μητροπολίτης πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος!

 Δεύτερος λόγος ήταν το αδιάψευστο ακόμη από Πρωθυπουργό και Χαρβαλιά "κείμενο διαλόγου", που εμφανίστηκε από "χάκερς" στο Facebook, όπου γινόταν λόγος για παραγγελία 10 εκ. αντιχριστιανικών τσιπς "σφραγίσματος", αλλά και διατυπωνόταν ύβρεις κατά του Χριστιανισμού και της Εκκλησίας...

 Τέλος η Υπουργός Παιδείας αφορίστηκε για τα υπονομούμενά της περί δήθεν μετάδοσης του ιού με την Θεία Κοινωνία και την φράση της "ο ιός μεταδίδεται με το σάλιο" όταν ρωτήθηκε σχετικά στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ (δείτε το βίντεο της δήλωσης εδώ).


Ο ΦΟΒΕΡΟΣ ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ

   
  Ο αφορισμός διαβάστηκε την Κυριακή 17-5-2020 μ.Χ. από τον Μητροπολίτη Αμβρόσιο να φέρει την Αρχιερατική του στολή, ενώπιον της ιεράς εικόνας της Παναγίας Τρυπητής στο Αίγιο (17-5-2020), την οποία και δεν επέτρεψαν πρόσφατα ούτε σε αγροτικό αυτοκίνητο να περιφερθεί, την ώρα που επέτρεπαν στην Πρωτοψάλτη να κάνει βόλτες στο Μαξίμου εν πλήρη συνωστισμό κόσμου...

   Τα λόγια του αφορισμού είναι τρομερά και προκαλούν φόβο και δέος:

"...Αφορίζομεν
καί ἐκκόπτομεν τούτους τέλεον τοῦ Σώματος τῆς Μητρός ἡμῶν Ἐκκλησίας!

Ἀφωρισμένοι εἴησαν παρά τῆς Ὑπεραγίας, Ὀμοουσίου, Ζωοποιοῦ καί ἀδιαιρέτου Τριάδος, τοῦ ἑνός τῇ φύσει Θεοῦ Κυρίου Παντοκράτορος, ὡς καί παρά τῆς Υπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, τῆς καί Τρυπητῆς ἐπονομαζομένης.

Κατηραμένοι, ἀσυγχώρητοι καί μετά θάνατον ἄλυτοι καί τυμπανιαῖοι ἔστωσαν. 

Κληρονομήσειεν τήν λέπραν τοῦ Γιεζή καί τήν ἀγχόνην τοῦ προδότου Ἰούδα. Σχισθεῖσα ἡ γῆ καταπίοι αὐτούς ὡς τόν Δαθάν καί Ἀβειρών"...


ΠΩΣ ΛΥΝΕΤΑΙ

  Κατά τους Ιερούς Κανόνες, όχι μόνο ο Αρχιερεύς - Επίσκοπος έχει το δικαίωμα του Αφορισμού, αλλά και αυτός ακόμη ο Ιερεύς!

 Ο δε αφορισμός μπορεί να λυθεί είτε από τον ίδιον τον Αμβρόσιο, εάν διατυπωθεί συγνώμη και μεταμέλεια από τους αφορισθέντες, είτε από συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου (ολομέλεια Μητροπολιτών) και όχι φυσικά από το "Γραφείο Τύπου", το οποίο δεν τόλμησε να αναφέρει στην σχετική Ανακοίνωσή του, ότι ο Αφορισμός είναι άκυρος, αλλά τον χαρακτήρισε "ανυπόστατο και ανίσχυρο"! Όχι όμως Άκυρο... (δείτε εδώ)


ΓΙΑΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ Ο ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ

  Ο αφορισμός γίνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις (βλέπε παρακάτω και την γνώμη του Αγίου Παΐσίου για τον αφορισμό πολιτικών) πρώτον για να σταματήσει γενική πτώση, πλάνη, ύβρη ή αίρεση, δεύτερον για να συνετίσει τον αφορισμένο ώστε να μεταμεληθεί και να σώσει την ψυχή του και την ζωή του και τρίτον για να παραδειγματίσει και τους άλλους.

Το πλήρες βίντεο με τον πρόλογο του Μητροπολίτου Αμβροσίου είναι εδώ


"ΠΡΑΞΙΣ ΑΦΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΕΚ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ:

1. ΝΙΚΗΣ ΚΕΡΑΜΕΩΣ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κτλ.
2. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ, ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ τῆς ΕΛΛΑΔΟΣ
3. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΔΑΛΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
****
+ ὁ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
πρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
καί
Παντί τῷ πληρώματι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας,


«Προσέχετε ἑαυτοῖς καί παντί τῷ ποιμνίῳ, ἐν «ὑμᾶς τό πνεῦμα τό ἅγιον ἒθετο ἐπισκόπους ποιμαίνειν τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ, ἥν περιεποιήσατο διά τοῦ ἰδίου αἵματος» (Πράξ. 20, 28-29). 


Τῷ θείῳ τούτῳ τοῦ μακαρίου Παύλου παραγγέλματι ἑπόμενοι καί Ἡμεῖς, ὡς πιστός καί ἄγρυπνος θεματοφύλαξ τῆς ἐμπιστευθείσης Ἡμῖν Ἄνωθεν ἱερᾶς τῆς πίστεως παρακαταθήκης, οὐδέποτε ἐπαύσαμεν ἀντεχόμενοι τῶν εὐαγγελικῶν διδαγμάτων καί τῶν θείων καί ἱερῶν Κανόνων, οὕς οἱ πνευματέμφοροι Πατέρες καί Διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας, ἐπί κραταιώσει τῆς πίστεως καί παραφυλακῇ τῶν πιστῶν ἀπό καινοφώνων διδασκαλιῶν ἐθέσπισαν, καθώς ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία, ἀείποτε οὐκ ἐπαύσατο ἐκκόπτουσα ἐν Ἁγίω Πνεύματι τά ἐν τῷ περιβόλῳ αὐτῆς φυόμενα ζιζάνια καί τῇ τῶν λειτουργῶν αὐτῆς εὐσταθείᾳ, τάς ὑπονομευτικάς ἐναντίον αὐτῆς μεθοδείας ἀποκρούουσα. 
Ὅθεν δή τῇ αἰωνοβίῳ ταύτῃ τῆς Ἐκκλησίας πράξει καταστοιχοῦσα καί ἡ Μετριότης ἡμῶν, ἔγνωμεν, ἵνα καταδικάσωμεν:

1) τάς ἀπό 30ῆς Ἀπριλίου 2020 δημοσίως γενομένας ἀσεβεῖς Δηλώσεις τῆς κας Νίκης Κεραμέως, Ὑπουργοῦ Παιδείας, περί τῆς Θείας Κοινωνίας, ὅτι δηλ. ὁ ἰός μεταδίδεται μέ «τό σάλιο», συνεπῶς δέ οἱ πιστοί πρέπει νά ἀποφεύγουν τήν Μετάληψιν τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ,

2) τό γεγονός, ὅτι ἡ κα Κεραμέως κληθεῖσα, ἵνα διά νεωτέρας Δηλώσεως αὐτῆς διορθώσῃ τό συντελεσθέν ἔγκλημα κατά τῆς ἀμωμήτου Ἡμῶν πίστεως, ἐπέδειξε πλήρη ἀδιαφορίαν, 

3) τάς Πράξεις Νομοθετικοῦ Περιεχομένου τῶν ὕπερθεν μνημονευομένων τριῶν Κυβερνητικῶν Προσώπων, ἀπό τῆς πρώτης στιγμῆς ἀποδοκιμασθείσας καί κατακριθείσας ὡς παρανόμους καί ἀντισυνταγματικάς, ἤτοι περί:

ἀπαγορεύσεως τῆς τελέσεως τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν κατά τήν Μεγάλην Ἑβδομάδα καί τήν Κυριακήν τοῦ Ἁγίου Πάσχα τοῦ ἔτους 2020 καί τοῦ κατ’ οἶκον περιορισμοῦ τῶν εὐσεβῶν καί Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων Χριστιανῶν,

τῆς ἀποστερήσεως τῶν βουλομένων, ἵνα γένωσι κοινωνοί τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,

τῆς ἀπαγορεύσεως τῆς προσελεύσεως τῶν πιστῶν κατά τήν ἡμέραν τῆς ἑορτῆς τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, ἤτοι τῆς Παναγίας Τρυπητῆς, τῆς καί Πολιούχου καί προστάτιδος τοῦ Αἰγίου καί
τῆς διά πρώτην φοράν ἀπαγορεύσεως τῆς ἀείποτε τελουμένης πανδήμου καί ἐπισήμου Λιτανεύσεως τῆς Θαυματουργοῦ Ἰερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας μας τῆς Τρυπητῆς ἀνά τάς ὁδούς καί τάς ρύμας τοῦ Αἰγίου, 

προσέτι δέ
τήν ἀποκαλυφθεῖσαν μυστικήν, διά τοῦ Facebook, ἐπικοινωνίαν τῶν κ.κ. Μητσοτάκη καί Χαρδαλιά, ὅπου ὁ δεύτερος βεβαιώνει τόν Πρωθυπουργόν διά τήν ἤδη γενομένην παραγγελίαν δέκα ἑκατομμυρίων (10.000.000) τσίπς, «τά τσιπάκια» κατά τήν ὁρολογίαν τοῦ Πρωθυπουργοῦ, προκειμένου νά ἐφαρμοσθῇ ἐν Ἑλλάδι τό «σφράγισμα τοῦ Ἀντιχρίστου», 

τόν βλάσφημον καί συνεπῶς παντελῶς ἀπαράδεκτον τρόπον ἐκφράσεως τοῦ κ. Μητσοτάκη, εἰπόντος ἐπί λέξει: «Έχω κουραστεί, ...Μου έχουν πρήξει τα π.π..ρια μέ τόν Χριστό τους», 

καί, τέλος, τόν παντελῶς ἀπαράδεκτον χαρακτηρισμόν, τόν ἀναφερόμενον προφανῶς εἰς τούς Ἀρχιερεῖς τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου: «Πάλι καλά, που οι περισσότεροι είναι κότες καί κάθονται στά κλουβιά τους».

Τούτων οὔτως ἐχόντων
καί μέχρι σήμερον μή ἀνακληθέντων ἤ διαψευσθέντων,
ἔγνωμεν καταδικάσαι

τήν ἀνίερον ταύτην πολεμικήν διάθεσιν καί ἀσεβεστάτην συμπεριφοράν τῶν ἐξονομασθέντων Πολιτικών Προσώπων, ἅτινα Κυβερνοῦν καί Ἐξουσιάζουν σήμερον τήν δύστυχον Χώραν Ἡμῶν, τήν ἀνεγνωρισμένην ὡς κοιτίδα τῆς ἁγίας Ὀρθοδοξίας, ἤτοι:

α) Νίκης Κεραμέως, Ὑπουργού Παιδείας,
β) Κυριάκου Μητσοτάκη, Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος καί
γ) Νικολάου Χαρδαλιά, Ὑπουργοῦ Πολιτικής Προστασίας,

καί δημοσία νῦν ἀποκηρῦξαι καί καταδικάσαι αὐτούς
ἐπί ὑπερβάσει τῶν δικαιωμάτων αὐτῶν ὡς Κυβερνώντων τήν Χώραν,
καί ἐπεμβάσει εἰς τά ἐσώτερα τῆς Πίστεως καί τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ζητήματα,
ἐπί σκανδαλισμῷ τῶν πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας τέκνων,
ἐπί προτροπῇ τῶν πιστῶν εἰς ἀπείθειαν, 
ἐπί καταφρονήσει τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Διδαχῆς, ἥν δημοσία καί ἐν τῇ πράξει διεκήρυξαν καί ἐπέδειξαν,

ἐνῶ ἀντιθέτως ἐπέτρεψαν
κατά τήν 25ην Ἀπριλίου 2020, ἡμέραν Σἀββατον, τήν ἐπί ἀνοικτοῦ ὀχήματος ἐμφανισθεῖσαν καί τήν ἀνά τάς ὁδούς τῶν Ἀθηνῶν περιφερομένην γνωστήν καλλιτέχνιδα, ἥτις, ἅδουσα, ἐπεδείκνυε τά φωνητικά αὐτῆς προσόντα, ἐμφανισθεῖσαν δέ καί ἐνώπιον Πρωθυπουργοῦ τῆς Χώρας, τοῦ καί καταχειροκροτήσαντος αὐτήν

ὀφειλετικῶς προνοούμενοι
τοῦ πνευματικοῦ συμφέροντος σύμπαντος τοῦ Ὀρθοδόξου Πληρώματος,

ἀφορίζομεν
καί ἐκκόπτομεν τούτους τέλεον τοῦ Σώματος τῆς Μητρός ἡμῶν Ἐκκλησίας!

Ἀφωρισμένοι εἴησαν παρά τῆς Ὑπεραγίας, Ὀμοουσίου, Ζωοποιοῦ καί ἀδιαιρέτου Τριάδος, τοῦ ἑνός τῇ φύσει Θεοῦ Κυρίου Παντοκράτορος, ὡς καί παρά τῆς Υπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, τῆς καί Τρυπητῆς ἐπονομαζομένης.

Κατηραμένοι, ἀσυγχώρητοι καί μετά θάνατον ἄλυτοι καί τυμπανιαῖοι ἔστωσαν. 

Κληρονομήσειεν τήν λέπραν τοῦ Γιεζή καί τήν ἀγχόνην τοῦ προδότου Ἰούδα. Σχισθεῖσα ἡ γῆ καταπίοι αὐτούς ὡς τόν Δαθάν καί Ἀβειρών.

Ἔχοιεν δέ καί τάς ἀράς ἁπάντων τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καί λοιπῶν ἁγίων Πατέρων.

Εἰ δέ τις τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν συγχρωτίζεται καί συνεργεῖ αὐτοῖς, συγχωρήσειεν αὐτῶ ὁ Κύριος.

Ὁ δέ Θεός τῆς ὑπομονῆς καί τῆς παρακλήσεως δῴη ἡμῖν τό αὐτό φρονεῖν, ἐν ἀλλήλοις, κατά Χριστόν Ἰησοῦν, ἵνα ὁμοθυμαδόν καί ἐν ἑνί στόματι δοξάζωμεν τόν Θεόν καί Πατέρα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ (Ρωμ. 1, 5), οὗ ἡ χάρις καί τό ἄπειρον ἔλεος εἴησαν μετά πάντων ὑμῶν. Ἀμήν»! 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ο πρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Ἀνεγνώσθη
ἐν τῶ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Φανερωμένης Αἰγίου,
ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς καί Πολιούχου Αἰγίου,
τῆς καί Τρυπητῆς ἐπονομαζομένης,


ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΣ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ!

Άγιος Παΐσιος:
«Αυτούς έπρεπε να τους αφορίζει η Εκκλησία.
Λυπούνται τον αφορισμό!»

Η Εκκλησία πρέπει να πάρει θέση, γιατί αν οι Χριστιανοί δεν ομολογήσουμε, δεν αντιδράσουμε, αυτοί θα κάνουν χειρότερα

Γέροντα, δεν φοβάστε έτσι που μιλάτε; 

- Τι να φοβηθώ; Τον τάφο μου τον έχω ανοίξει. Αν δεν τον είχα ανοίξει, θα με απασχολούσε που θα κουραζόταν ο άλλος να σκάψει. Τώρα θα χρειαστεί να ρίξει μόνο λίγους τενεκέδες χώμα... Κατάσταση είναι αυτή; Δικαστικοί να φοβούνται να δικάσουν, να κάνουν μηνύσεις για εγκληματίες και να τους απειλούν ο ένας και ο άλλος και να αναγκάζονται να τις αποσύρουν; Και τελικά ποιοι κυβερνούν; Σε αναπαύει αυτή η κατάσταση; 

Έχω υπ’ όψιν μου έναν άλλο άθεο, έναν βλάσφημο, που τον αφήνουν στην τηλεόραση και μιλάει, ενώ έχει πει τα πιο βλάσφημα λόγια για τον Χριστό και την Παναγία. Δεν παίρνει και η Εκκλησία μια θέση να αφορίσει μερικούς. 
Αυτούς έπρεπε να τους αφορίζει η Εκκλησία. 
Λυπούνται τον αφορισμό! 

- Γέροντα, τι θα καταλάβουν με τον αφορισμό, αφού τίποτε δεν παραδέχονται; 

- Τουλάχιστον να φανεί ότι η Εκκλησία παίρνει μία θέση. 

- Η σιωπή της, Γέροντα, είναι σαν να τα αναγνωρίζει; 

- ΝΑΙ. … 

- Δηλαδή, Γέροντα, πρέπει πάντα να ομολογούμε το «πιστεύω» μας; 

- Χρειάζεται διάκριση. Είναι φορές που δεν πρέπει να μιλήσουμε και άλλες φορές που πρέπει να ομολογούμε με παρρησία το «πιστεύω» μας, γιατί φέρουμε ευθύνη, αν δεν μιλήσουμε.
Σ’ αυτά τα δύσκολα χρόνια ο καθένας μας πρέπει να κάνει ό’ τι γίνεται ανθρωπίνως και ό’ τι δεν γίνεται ανθρωπίνως να το αφήνει στον Θεό. Έτσι θα έχουμε ήσυχη της συνείδησή μας ότι κάναμε εκείνο που μπορούσαμε. 

Αν δεν αντιδράσουμε, θα σηκωθούν οι πρόγονοί μας από τους τάφους. 

Η Ελλάδα, η Ορθοδοξία, με την παράδοσή της, τους Αγίους και τους ήρωές της, να πολεμείται από τους ίδιους τους Έλληνες και εμείς να μη μιλάμε! Είναι φοβερό! 

Αν οι Χριστιανοί δεν ομολογήσουν, δεν αντιδράσουν, αυτοί θα κάνουν χειρότερα.

Από το βιβλίο: ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΛΟΓΟΙ Β’ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ Του ΙΕΡΟΥ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΥ ¨ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ¨ ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Κεφάλαιο 1ο: «Η ΓΕΝΙΑ ΤΗΣ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑΣ» Μέρος: «ΕΧΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ» 
Share on Instagram

ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ

20 χρόνια εθνικής και δημοσιογραφικής προσφοράς στον Ελληνισμό

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου