ΠΕΛΩΡΙΑ ΔΙΣΤΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΛΥΠΤΕ ΤΙΣ ΣΦΙΓΓΕΣ ΤΗΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ! Νέες αποκαλύψεις από Μιχάλη Λεφαντζή   Πελώρια δίστυλη είσοδος κάλυπτε τις σφίγγες της Αμφίπολης και προφύλασε το μνημείο - τάφο, σύμφωνα με τις νέες αποκαλύψεις του Μιχάλη Λεφαντζή στο Βήμα της Κυριακής 30-10-2016!  ΔΙΣΤΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

   Η εντυπωσιακή αυτή μαρμάρινη πρόσοψη είχε πλάτος 6 και ύψος 9 μέτρα και "πατούσε" πάνω στη στέψη του Περιβόλου, ο οποίος είχε φτιαχτεί με κομμάτια από το βόρειο τείχος της Αμφίπολης.

  Η είσοδος ήταν δίστυλη, είχε μαρμάρινο περιθύρωμα, σκεπαζόταν από δίριχτη στέγη και έφερε ανάγλυφες παραστάσεις, όπου απεικονίζονται μεταξύ άλλων "θεοί και θεές, νίκες, νύμφες κ.α.".

Η δίστυλος εν παραστάσι είσοδος
Με γκρίζο σημειώνονται όσα μαρμάρινα τμήματά της έχουν ήδη ταυτιστεί (Βήμα)

 Μάλιστα, όπως αναφέρει στην εφημερίδα ο Μιχάλης Λεφαντζής, ήδη εντοπίστηκαν και ταυτίστηκαν 17 αρχιτεκτονικά μέλη από την δίστυλο αυτή είσοδο, τα περισσότερα από τα οποία βρίσκονται σήμερα στα Μουσεία Αμφίπολης και Καβάλας, ενώ 5 εξ εαυτών στα Μουσεία Λούβρου και Κωνσταντινούπολης και τέλος 2 στο Μουσείο Γκετί των ΗΠΑ. Πρόκειται για ακρωτήρια από τη στέγη, το ιωνικό γείσο, κομμάτι επιστυλίου, ένα επίκρανο, τμήματα από τις παραστάδες και από το μαρμάρινο περιθύρωμα. ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΑ

   Έχουν ταυτιστεί παρομοίως 12 μέλη από τη ζωφόρο του κατώτερου τμήματος του βάθρου Λέοντος, 6 εκ των οποίων εντοπίστηκαν σε Μουσεία του εξωτερικού.ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

   
Πάντως, όπως φαίνεται και την τρισδιάστατη αναπαράσταση, αλλού κοιτούσε ο Λέων και αλλού η είσοδος του κάτω μνημείου, πράγμα που επιβεβαιώνει τον αρχικό ισχυρισμό μας, ότι πρόκειται για δύο αρχικώς διαφορετικά Μνημεία, που "ενοποιήθηκαν" κατόπιν υπό τον ενιαίο μανδύα του κυκλικού Περιβόλου.

  
Επίσης, επισημαίνουμε και πάλι ότι η δίστυλος είσοδος φέρει ιωνικά κιονόκρανα, που σημαίνουν γυναικεία παρουσία στον τάφο (το υποστηρίξαμε από το 2014), όπως φανέρωσαν έπειτα και οι Σφίγγες, οι "Καρυάτιδες" - Μαινάδες και το Ψηφιδωτό με την αρπαγή της Περσεφόνης. Άλλωστε αυτό υπογραμμίζουν και τα οστά της 60χρονης γυναίκας με τη σπασμένη λεκάνη, που βρέθηκαν τελικά ανάμεσα σε άλλα στον ταφικό θάλαμο ...

Προσέξτε τον προσανατολισμό των δύο ξεχωριστών αρχικά μνημείων, όπως υποστηρίζαμε εξ αρχής. Το κάτω μνημείο (αρχικό μαντείο ή ιερό - ηρώο) των Σφιγγών φαίνεται πως προϋπήρχε του Περιβόλου και του Λέοντα και ανακαινίστηκε - τροποποιήθηκε κατόπιν για κάποια νέα χρήση, μέρος της οποίας ήταν ο ταφικός θάλαμος και η απομόνωσή του με τη χαρακτηριστική μαρμάρινη Μακεδονική ταφική Θύρα

ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ


Share on Instagram

ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ

20 χρόνια εθνικής και δημοσιογραφικής προσφοράς στον Ελληνισμό

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου