ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΨΗΦΙΣΤΟΥΝ ΤΩΡΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ!


Με τα δυνατά κονταροχτυήματα Ιταλίας, Γαλλίας και Κύπρου, η Ελλάδα φαίνεται - σύμφωνα με τις πληροφορίες ξένων ΜΜΕ - πως πέρασε τον θανατηφόρο κάβο του Grexit, της άτακτης δηλαδή πτώχευσης και εξόδου από Ευρώ και Ε.Ε., προς στιγμήν και πλέοντας ανάμεσα σε Σκύλλα και Χάρυβδη, με αντάλλαγμα άμεση και προκαταβολική ψήφιση στη Βουλή σειράς επώδυνων μέτρων από αύριο! Συμπεριλαμβανομένων όσων αρνήθηκε να εφαρμόσει η Κυβέρνηση Τσίπρα από το Β΄ Μνημόνιο που έληξε!

Σύμφωνα με το Reuters, τα μέτρα αυτά αφορούν:

1. Μεσοπρόθεσμο στόχο πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% του ΑΕΠ μέχρι το 2018, σύμφωνα με την ετήσια χρονοδιάγραμμα που θα συμφωνηθεί με τα θεσμικά όργανα...

2. Την εφαρμογή  φιλόδοξων μεταρρυθμίσεων των συνταξιοδοτικών συστημάτων και συγκεκριμένες πολιτικές για να αντισταθμίσει πλήρως η δημοσιονομική επίπτωση από την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος το 2012 και να εφαρμόσει τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος...

3. Την υιοθέτηση πιο φιλόδοξων μεταρρυθμίσεων στις αγορές προϊόντων με ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή όλων των συστάσεων που εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών Ανοικτά καταστήματα την Κυριακή, περίοδοι εκπτώσεων, απελευθέρωση πώλησης/επαγγελμάτων φαρμακευτικών προϊόντων, ιδιοκτησίας φαρμακείων, γάλατος, αρτοποιείων. 

4. Στις ενεργειακές αγορές, να γίνει η ιδιωτικοποίηση του φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) πρέπει να προχωρήσει, εκτός αν μπορούν να βρεθούν μέτρα αντικατάστασης που έχουν ισοδύναμο αποτέλεσμα, όπως συμφωνήθηκε από τα θεσμικά όργανα...

5. Στην αγορά εργασίας, αναλαμβάνεται αυστηρή κριτική για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, τη συλλογική δράση και τις συλλογικές απολύσεις, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και την προσέγγιση που προτείνεται από τα θεσμικά όργανα. Τυχόν αλλαγές θα πρέπει να βασίζονται σε διεθνείς και ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές, και δεν θα πρέπει να συνεπάγεται την επιστροφή στις ρυθμίσεις του παρελθόντος πολιτικής που δεν είναι συμβατές με τους στόχους της προώθησης της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης...

6. Η Ελλάδα πρέπει να εφαρμόσει πλήρως τις σχετικές διατάξεις της Συνθήκης για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, ιδίως για να καταστεί το Φορολογικό Συμβούλιο πλήρως λειτουργικό...

7. Να θεσπίσει τα απαραίτητα μέτρα για την ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένης της ανάληψης αποφασιστικής δράσης για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, η μεταφορά των BRRD και μέτρα για την ενίσχυση της διακυβέρνησης του ΤΧΣ και των τραπεζών...

8. Να αναπτύξει αναβάθμιση σημαντικών προγραμμάτων ιδιωτικοποιήσεων με τη βελτίωση της διακυβέρνησης. Μια ομάδα εργασίας με τα θεσμικά όργανα παρέχουν προτάσεις για την καλύτερη εφαρμογή των μηχανισμών...

9. Να τροποποιήσει ή να αντισταθμίσει τη νομοθεσία που εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια του 2015 οι οποίες δεν έχουν συμφωνηθεί με τους φορείς και έρχονται σε αντίθεση με τις δεσμεύσεις του Προγράμματος...

10. Εφαρμογή των βασικών υπόλοιπων στοιχείων από τον Δεκέμβρη του 2014, κατάσταση πραγμάτων της πέμπτης αναθεώρησης του δεύτερου Προγράμματος οικονομικής προσαρμογής...

Η τελική κουβέντα μεταβιβάζεται στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωζώνης που ακολουθεί, όπου Ρέντσι, Ολάντ, Αναστασιάδης και πιθανόν Λουξεμβούργο να πιέσουν πολύ δυνατά τη Μέρκελ...

ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ
Share on Instagram

ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ

20 χρόνια εθνικής και δημοσιογραφικής προσφοράς στον Ελληνισμό

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου